18 students received Distinguished Master”s Thesis Award based on evaluation of their master theses submitted in February 2019.

18 students received Distinguished Master”s Thesis Award based on evaluation of their master theses submitted in February 2019.


Ruide Li
Sojiro Murakami
Yuma KUGAI
Kento FUJITA
Yuko MARUO
Atsushi MIYAZAKI
Masato HASHIZUME
Jun Hatanaka
Yohei Yamasaki
Kentaro Takahira
Huichen Chou
Hironori Ito
Maho Asada
Liu Zimao
Hung I Chen
Moriaki Saigusa
YEON Gyu Min
Kazuto KONDO

一覧を見る

ニュース一覧を見る

▲Page TOP
▲Page TOP